کارواش بخار ۳۵۰ لیتری ثابت

آوریل 20, 2019
کارواش بخار ۲۵۰ لیتری ثابت

کارواش بخار ۳۵۰ لیتری ثابت

کارواش بخار ۳۵۰ لیتری ثابت شستشو با بخار یک روش مفهومی نسبتا جدید در صنعت شستشو میباشد. سازگاری با محیط زیست ، صرفه جویی در مصرف […]